За повече информация позвънете на тел.: 02/9269842 Контакти Меню

Мисия

Начало / За нас - Мисия

Генералната цел на МЕТАЛСНАБ БЪЛГАРИЯ АД е непрекъснатото поддържане и повишаване на удовлетвореността и доверието на клиенти, партньори и заинтересовани лица, съпроводено с успоредно разширяване на възможностите на компанията за първокласно изпълнение на изискванията и очакванията към качеството на процесите и продуктите, които използваме и предлагаме.

Корпоративната стратегия, вплетена във вътрешно-фирмената философия и мисия на компанията, определящи визията на Дружеството е синтезирана в кредото:

„Нашето качество е по-високо от цената“.